Hukuki Tercüme


Kanun ve Yönetmeliklerin, Mahkeme kararlarının, İhale evraklarının, Hukuki yazışmaların, Vekâletnamelerin, Hukuki sözleşmelerin, Beyannamelerin, İş tekliflerinin, Patent başvuru evraklarının, Vergilendirme ve gümrük tutanaklarının, Tanık ifadelerinin, Yıllık raporların, Dava dosya ve dilekçelerin vb. tercümesi bu kapsamda ele alınır ve alanlarında uzman tercümanlarımız tarafından istediğimiz formatta tarafınıza teslim edilir.