Basın ve Edebi Tercümeleri


Genel olarak makale, şiir, deneme vb. nazım ve nesir türünün kısa örnekleri veya geniş kapsamda roman, hikâye, ansiklopedi gibi uzun projelerden oluşmaktadır. Edebi çeviri, tüm çeviri çeşitleri arasında en çok üzerinde oynanabilen, en yoruma açık, en farklı şekilde çevrilebilen ve dolayısı ile en zor olanıdır. Edebi çevirileri yapan çevirmenin muhakkak hem hedef dili hem kaynak dili ana dil derecesinde bilmesi, örf, anane, kültür öğelerini içinde yaşarcasına hazmetmiş olması gerekmektedir. Edebi bir çeviri içinde bu kültürel bağın bulunmaması kötü bir çeviriye yol açar. Örneğin dini öğelerin, geleneklerin, atasözlerinin tam anlamıyla yansıtılması, gerekirse çevirmenin notu başlıkları altında ek açıklamalar yapılması gerekmektedir.