Teknik Tercüme


İnşaat, Otomotiv, Demiryolları, Karayolları, Denizcilik, İş makineleri, Kimya, Telekomünikasyon, Elektrikli ev aletleri, Elektronik, Bilgisayar yazılımları, Bakım ve kullanım kılavuzları, Kataloglar, İhale şartnameleri, Teknik şartnameler, İdari şartnameler, Teknik prosedür ve yönergeler, Teknik broşürler, Kalite güvence sistemi belgeleri, AR-GE dokümanları, Servis kılavuzları, Üretim-İmalat aramasındaki tüm belgeler, Fizibilite ve hak ediş raporları, Kesin kabul tutanakları, Geçici kabul tutanakları, Ürün Spesifikasyonları bu kapsamda ele alınır ve alanlarında uzman tercümanlarımız tarafından istediğiniz formatta tarafınıza teslim edilir.