Resmi Belge Tercümeleri


Resmi belge tercümeleri, yeminli tercümanlarımız tarafından yapılan ve yasal geçerliliği olan tercümelerdir. Sözleşmeler, vekaletnameler, mahkeme kararları, nüfus cüzdanı, pasaport, ikametgah senedi, sabıka kaydı, nüfus kaydı, diploma, öğrenci belgesi, resmi mektuplar, sertifikalar, banka hesap cüzdanları, savcılık belgeleri gibi tercümeler bu kapsamda ele alınmakta ve talebe göre noter yeminli, kaymakamlık veya konsolosluk onaylı olarak gerçekleştirilmektedir.