Yazılı Tercüme


Her türlü belge, doküman ve konu içerikli metinlerin çeviri hizmetidir. Tercümesini istediğiniz metnin, proje koordinatörünüz tarafından türü belirlendikten sonra konusunda uzman tercümana yönlendirmesi ile devam eden bir süreçtir. Daha sonrasında, firmanız için oluşturulan terminoloji kapsamında dil bütünlüğü sağlanarak ve istediğiniz formatta belgeleriniz tarafınıza teslim edilir.